Home

 In English

 In the world

 In Scandinavia

 Activities/pics

   History

 Links

 

 

För kamratskap och i tjänst för samhället.
Idén med Legion of Frontiersmen är att var och en som vill, kan stå till tjänst för samhället och sitt land. Många medlemmar är f.d. eller fortfarande aktiva i uniformsyrken: militärer, poliser, eller brandmän. Men det finns även dem av oss som har helt annan bakgrund.

Legion of Frontiersmen i Storbritannien, och över världen, organiserar bl.a. sök- och räddningsstyrkor och finns med som resurs för Polisen i London.

Vi deltar också i parader för att hedra dem som stred och dog för sitt land.


Organisation
Legion of Frontiersmen finns representerad i samtliga större länder i det brittiska samväldet med ett "command"
  • UK Command
  • Australia Command
  • New Zealand Command
  • Eastern Canada Command
  • Western Canada Command
  • British North America Command (USA)

Legionen har, genom åren, genomgått flera splittringar. Vissa enheter har dessvärre brutit sig loss. Idag pågår ett intensivt arbete för att ena Legionen. Se länkarna för mer information om de andra enheterna.

City of London and Colour Squadron
Skvadronen som vi tillhör är en del av UK Command och är baserad i London City. Där använder vi Livery Hall vid Barber-Surgeons Company som vår träningshall.

Skvadronen leds och utbildas av f.d. officerare och befäl från Brittiska armén samt både aktiva och f.d. poliser från Londonområdet.

 Major (LF) Paul Wilkie var tidigare skvadronschef för
City of London and Colour Squadron, därmed också
det skandinaviska detachementets närmaste chef.
Major Wilkie har tidigare tjänstgjort i många år i ett
brittiskt infanteriregemente
Delar av City of London and Colour Squadron samlade i Barber-Surgeons Hall i London, våren 2008.
I bakgrunden Holbeins målning av Henrik VIII:s kröning

 
 

copyright © 2008 Countess Mountbatten's Own Legion of Fronitesmen, British-Scandinavian Detachment