Home

 In English

 In the world

 In Scandinavia

 Activities/pics

   History

 Links

 

Legion of Frontiersmen - kort historik

Legionen grundades 1904 i London. Initiativet kom från Roger Pocock som tidigare hade tjänstgjort som beriden polis i Canada samt i den Brittiska armén (Boerkriget).

Under första världskriget (the Great War) 1914-18 sattes en bataljon upp av frivilliga Frontiersmen - The 25th (Frontiersmen) battalion, Royal Fusiliers - vilka tjänstgjorde med bravur i Östra Afrika 1917.  Våra "battle honours" (segernamn) på vår regementsfana härstammar från denna tid.

Frontiersmen i Canada satte även de upp en bataljon, the 210th battalion, Canadian Expeditionary Force.

Under andra världskriget sattes inga egna enheter upp även om många Frontiersmen tjänstgjorde i olika befattningar i de Allierades styrkor. Många Frontiersmen tjänstgjorde även som instruktörer i Hemvärnet.

Senast Frontiersmen deltog i strid var i Kenya på 50-talet.

Sedan dess har Frontiersmen utgjort värdefulla resurser och tjänstgjort civilt på många olika sätt.

Battle Honours
of the 25 (Frontiersmen) Battalion,
Royal Fusiliers:
  • Kilimanjaro
  • Behobeho
  • Nyangao
  • East Africa 1915-17En mycket bra websida om historien bakom Legion of Frontiersmen är "Frontiersmen historian". Sidan har även ett rikt bildmaterial, bl.a. från 100-årsfirandet.

Även "Australian division" presenterar historia och verksamhet bra.


God Guard Thee!

 Hedrar de stupade, under "Remembrance Day". Hedersvakten med regementsfanan, East Ham, 2006
 
 

copyright © 2008 Countess Mountbatten's Own Legion of Fronitesmen, British-Scandinavian Detachment