Home

 In English

 In the world

 In Scandinavia

 Activities/pics

   History

 Links

 

 

Sjukvårdsutbildning.

Tisdagen den 27 januari samlades Legion of Frontiersmen för utbildning i första hjälpen. Under kvällen fick vi en genomgång på stabilt sidoläge, tekniker för att lyfta skadade ur en bil, hjärt- lungräddning och förbandsläggning.

Ett stort tack till vår instruktör, Stefan Krantz från Röda Korset.



Capt(LF) Edberg övar hjärt- lungräddning.



Två frontiersmen övar att lägga förband.



Vår instruktör, Stefan Krantz, visar en frontiersman
hjärt- lungräddning.
 











En ny medlem, Fm Caran Amirfeiz välkomnas av
Capt(LF) Ulf Edberg.



Från vänster: Fm Johan Grahn, Capt(LF) Ulf Edberg,
Fm Caran Amirfeiz



 

 


copyright © 2008 Countess Mountbatten's Own Legion of Fronitesmen, British-Scandinavian Detachment