Home

 In English

 In the world

 In Scandinavia

 Activities/pics

   History

 Links

 

 

Remembrance Day 2008.

Remembrance Day är den dag då det brittiska samväldet minns och hedrar de soldater som dött för sitt land. Man hedrar de som dött för att besegra Hitler, för att försvara friheten och västvärldens demokratiska värderingar.

Över hela världen firas denna dag med minnesgudstjänster, parader och kransnedläggningar.

Remembrance Day är den söndag som är närmast den 11 november, den dag då kanonerna tystnade på västfronten 1918.Interiören i Church of St.Andrews, efter minnesgudstjänsten.Minnesstenen på Kvibergs kyrkogård i Göteborg. Efter gudstjänsten hölls en kort ceremoni här för att hedra de stupade.Innan ceremonin ligger kransarna upplagda framför stenen. I bakgrunden syns de brittiska gravarna. De som är begravda på Kviberg är främst brittiska sjömän från Royal Navy, från andra världskriget, men även några flygare från Royal Air Force.


 

Efter ceremonin, från vänster: Fm Caran Amirfeiz,
Fm Johan Grahn och Capt(LF) Ulf "Eddie" Edberg.
Efter ceremonin bjöd tyska församlingen på mottagning.En representant från Svenska Försvarsmakten lägger sin krans. Medverkande vid ceremonin bar bl.a. svenska och brittiska staten samt brittiska och tyska församlingarna i Göteborg, Royal Brittish Legion.


 


copyright © 2008 Countess Mountbatten's Own Legion of Fronitesmen, British-Scandinavian Detachment