Home

 In English

 In the world

 In Scandinavia

 Activities/pics

   History

 Links

 

 

Regimental Lunch i London, juli 2008.

I samband med att skvadronchefen på våran skvadron, Maj(LF) Paul Wilkie, avgick genomfördes en lunch för alla Frontiersmen. Ny skvadronchef från juli 2008 är Maj(LF) Peter McMullan-Bell.

 


Frontiersmen i trappan. Till vänster syns Maj(LF) Paul Wilkie m fru, i mitten Col(LF) Walters från Welch Command, till Maj(LF) Peter McMullan-Bell m fru.

 


Innan lunchen. Till vänster, Frontiersmens Regimental Sergeant Major (RSM). Till höger Maj(LF) Paul Wilkie.

 


Vid lunchen. Avskeddslunchen för Maj(LF) Wilkie genomförden i the Honourable Company of Swordmakers vackra lokaler, mitt i City of London.
 


Efter lunchen. Till vänster, Frontiersman Simon McIlwaine, till höger Capt(LF) Ulf "Eddie" Edberg.
 

 


På puben. Till vänster: Maj(LF) Terry Bark från den 1st Gryphon Squadron, Legion of Frontiersmen, som utgörs av fd fallskärmssoldater, till höger: Maj(LF) Paul Wilkie.
 

 
På puben. Till vänster: Maj(LF) Mumford från Welch Command, till höger: vår Regimental Sergeant Major, (RSM).

 


copyright © 2008 Countess Mountbatten's Own Legion of Fronitesmen, British-Scandinavian Detachment