Home

 In English

 In the world

 In Scandinavia

 Activities/pics

 History

 Links

 

 

Träning i Livräddning,
Valhallabadet i Göteborg
.

Tisdagen den 15 februari 2014 genomförde British-Scandinavian Detachment av Contess Mountbatten´s Own Legion of Frontiersmen en övning i Livräddning, i Valhallabadet i Göteborg.
Vi har också tidigare övat livräddning, och detta var en fortsättning.
Vi fick hjälp av en professionell badvakt med instruktioner.
Ambitionen är att livräddning, första hjälpen och hjärt- lungräddning ska bli en prioritering för oss.
Cpl(LF) Joakim Stoppenbach får intruktioner från en badmästare.
(Cpl(LF) Joakim Stoppenbach recives instruktions from a Liefeguarding instructor.)

 

Training i Lifesaving,
at the Community pool in Gothenburg.


On Tuesday 15 of February 2014 did the British-Scandinavian Detachment of the Contess Mountbatten´s Own Legion of Frontiersmen conduct a training session in Lifesaving, in Valhallabadet, a community pool, in Gothenburg.

We have been training this before and this whas a continuation of previous training.
We got help from a professonal lifeguard with instructions.
Our ambition is that lifesaving, first aid and CPR-training will be a priority for us.


Två Frontiersmen jobbar tillsammans i livräddningsövningar.
(Two Frontiersmen works together in Lifesaving training.)

 


copyright © 2014 Countess Mountbatten's Own Legion of Fronitesmen, British-Scandinavian Detachment